0

Trofeum Mistrzów

TrofeumW zeszłym roku na I Slalomowych Mistrzostwach Świata przed ceremonią wręczenia medali Alexander Mateos podarował zwycięzcy Grzegorzowi Krzyżanowskiemu swój talizman – splecione linki ze swojego pierwszego ulubionego skrzydła, z prośbą, żeby przekazał je następnemu zwycięzcy slalomowych zawodów. Ponieważ I Slalomowe Mistrzostwa Europy są dedykowane Grzegorzowi, Małgosia Krzyżanowska chciała przekazać te linki dalej, formę w jakiej je przekazać wymyślił ich syn, również  Aleksander.  I tak powstała statuetka przechodnia ze splecionych linek ze skrzydeł Alexa i Grzegorza. Podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy Natalia Paska w imieniu Małgosi Krzyżanowskiej odczytała list do uczestników i organizatorów Mistrzostw:

     Dziękuję za ten niespotykany gest – dedykowanie tych Mistrzostw Grzegorzowi.
Dziękuję, że pamiętacie.
Świadomość, że nie tylko my o nim myślimy
I że nie tylko dla nas był ważny i wyjątkowy
– Pomaga.Życie i inni ludzi byli dla niego Pasją
Pasja – Latanie było Jego życiem.
Non stop gnał do przodu..
Jednego dnia wyznaczał nowy cel,
Kolejnego dnia rano zaczynał go wcielać w życie
Robiąc cokolwiek –
Nie oszczędzał sił na powrót!
1000% zaangażowania
Zawsze krok przed nami – Nieprzeciętnie
– Niestandardowo.

Jak On to robił? Skąd brał siły?
Może z relacji z innymi ludźmi i radości jaką dają nawet małe sukcesy.
Doceniał to co miał i dziękował za to.
W każdym człowieku widział Jego wyjątkowość i indywidualność.
Chciał i umiał znaleźć czas na rozmowy, maile i niekończące się
telefony. Cieszył się tym i celebrował te chwile.

Dla mnie życie Grzegorza to świadectwo,
Że marzenia się spełniają..
Że niezłomną wiarą i wytrwałą pracą można osiągnąć wszystko..
Że ofiarowywanie innym serca i pomocy jest wartościowsze niż
proszenie o cokolwiek..

Za krótko był tu z nami, ale ten czas musi wystarczyć na resztę życia…

Linki, które dostał od Alexa były dla niego jedną z najcenniejszych nagród.Chciałam nadać im wyjątkową formę. Na pomysł co zrobić wpadł nasz 8 letni
syn – Aleksander, a my wspólnie z przyjaciółmi wykonaliśmy tę statuetkę.
Są to linki ze skrzydeł Alexa i Grzegorza splecione razem w paralotnię.

Mam nadzieję, że Wam się podoba?

Chciałabym, żeby tak jak Alex, dając Grzesiowi te linki, prosił żeby
przekazać je kolejnemu zwycięzcy stały się one przechodnią nagrodą dla kolejnych zwycięzców slalomów w klasie PF1

Mam też oczywiście nadzieję, że Paramotor Team Poland przywiezie ją z powrotem do Polski 🙂

Latajcie bezpiecznie i do zobaczenia.

Małgosia Krzyżanowska

      Thank you for this outstanding gesture of holding this championships in memory of Grzegorz.
Thank you for your remembrance.
Knowing it is not only us who think about him
That He was important and extraordinary not only to us
– Helps a lot.Life and other people were His passion
Tha passion of flying was His life.
He was always acting full ahead.
One day He marked a new goal,
The next He was reaching for it
Doing anything –
He was not saving any resources for retreat!
1000% dedication
Always a step ahead of us – exceptionally
– unconventionally.

How did He do that? Where did He drew his forces?
Maybe form relations with other people and joy of even small
victories. He appreciated what He was given and was thankful for
In each person He was able to see an individual human being.
He intended and was able to find time for talks, mails and
neverending phone calls.
He was happy in those moments and relished them.

For me life of Grzegorz was an evidence,
That dreams do come true..
That with faith and dedication you can reach anything..
That offering your heart and help stands way above asking for
anything..

He was too shortly here with us, yet his time has to be enough for the rest of our lives…

The lines He got from Alex were one of his most valuable prizes.

I wanted to find an exceptional form for them. The idea came from
8 year old son Aleksander, and it was then realized by us and friends.These are the lines of Alex and Grzegorz canopies, braided together
to represent a paraglider.

I hope you like it ?

I would like that these lines, as Alex asked Grzegorz when He presented them ,would become a prize to be passed on for
successive winners of the PF1 slaloms.

I hope of course that Paramotor Team Poland will take that prize back to Poland 🙂

Fly safe and see you in the future.

Malgosia Krzyzanowska

Grześ sam o sobie mówił – Gela i było to jedno z jego pseudo. Z inicjatywy organizatorów wszyscy uczestnicy ustawili się w ten napis.