Krzysztof OPĘCHOWSKI

Krzysztof Opęchowski

Funkcja: najlepszy sędzia PTP