0

Nowy Zarząd Aeroklubu Polskiego

28 marca 2014 roku zakończyła się pełna wyzwań kadencja Zarządu Aeroklubu Polskiego. Tym samym Zarząd AP zgodnie z zapisami Statutu AP, spotkał się z delegatami naszej organizacji aby posumować ostatnie lata oraz dokonać wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

Zgodnie z zapisami Statutu AP wybory nowego Zarządy przebiegały dwuetapowo. W pierwszym kroku delegaci na II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP, wybierali Prezesa AP spośród kandydatów zgłoszonych na co najmniej 30 dni przed datą Kongresu. W przepisowym czasie zgłoszony został jeden kandydat – Włodzimierz Skalik, który w głosowaniu otrzymał wymagana większość, zostając tym samym po raz drugi wybranym Prezesem Zarządu Aeroklubu Polskiego XIX kadencji.

W drugim kroku nowo wybrany prezes przedstawił swoich kandydatów do Zarządu Aeroklubu Polskiego. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Delegatów na II Kongres Zarząd Aeroklubu Polskiego XiX kadencji będzie liczył 11 osób. Kandydatami Prezesa byli:

  • Jacek Dankowski
  • Stanisław Haczyński
  • Stanisław Jaźnicki
  • Paweł Kos
  • Marcin Kwiatosz
  • Adam Paska
  • Marcin Prusaczyk
  • Arkadiusz Stefańczyk
  • Jarosław Szołtysek
  • Wiktor Wyszywacz

Kandydatem z „sali” – wskazanym przez dlegatów był Ryszard Andryszczak, który nie uzyskał wymaganej większości.

Kompletny skład Zarządu Aeroklubu Polskiego XIX Kadencji wygląda następująco:

Prezes Aeroklubu Polskiego - Włodzimierz SkalikWłodzimierz Skalik – Prezes Aeroklubu Polskiego, urodzony w 1959r. Zrzeszony w Aeroklubie Częstochowskim, gdzie pełni społeczną funkcję Prezesa Aeroklubu Częstochowskiego. Prywatny przedsiębiorca, Prezes WILGA Sp. z o.o. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Europy i Świata, instruktor pilot samolotowy. Funkcję Prezesa Zarządu AP pełni drugi raz z rzędu.

 

Jacek Dankowski – Absolwent AWF we Wrocławiu, dyplom trenera II klasy w sporcie szybowcowym. Zrzeszony od 1976r. jako członek zwyczajny w Aeroklubie Leszczyńskim. Instruktor pilot szybowcowy i pilot samolotowy. Członek Szybowcowej Kadry Juniorów w latach 1978-1980. Członek Szybowcowej Kadry Narodowej w latach 1981-1987. Trener Szybowcowej Kadry Narodowej AP od 1994r; członek Zarządu AP od kwietnia 2005r. Od 1986 do 1996 roku pilot w przedsiębiorstwach agrolotniczych, od 1996r. zatrudniony w PLL LOT.

Stanisław Haczyński – Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalność zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej. Zrzeszony w Aeroklubie Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Od 2005r. prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, w latach 2001-04 członek zarządu i prezes Chemipol SP. z o.o. we Wrocławiu. Pilot szybowcowy I kl., instruktor szybowcowy II kl., pilot samolotowy turystyczny.

Stanisław Jaźnicki – Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zrzeszony od 2008 r. jako członek zwyczajny w Aeroklubie Warszawskim. Pilot szybowcowy. Członek Szybowcowej Kadry Juniorów w 2013 r. Sekretarz Zarządu Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego w latach: 2011, 2012 oraz 2014. Od sierpnia 2013 r. zatrudniony w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Paweł Kos – Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. W latach 2007-2009 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Nowy Targ, a w latach 2011-2013 był członkiem Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. Od końca roku 2009 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Aeroklubu Nowy Targ. W latach 2009-2010 zaangażowany w pracę Komisji ds. nadania osobowości prawnej Szkołom Szybowcowym AP, a od lutego 2014r. zasiada w Radzie GSS Żar AP. Jego doświadczenie lotnicze to ponad 800 h spędzonych w powietrzu. Posiada licencję szybowcową z uprawnieniami instruktora I kl. oraz licencję samolotową turystyczną. Jest w trakcie zdobywania licencji pilota samolotowego zawodowego.

Marcin Kwiatosz – Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku Finanse i Bankowość. Członek Aeroklubu Warszawskiego i samolotowej Kadry Narodowej. Uczestnik Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w lataniu nawigacyjnym. Aktualnie sprawuje funkcje kierownicze w  Departamencie Kontrolingu T-Mobile Polska.

 

Adam Paska – urodzony 1959 r. Wieloletni trener motoparalotniowej Kadry Narodowej. Instruktor pilot, instruktor sportu, przewodniczący Komisji Mikrolotowej AP. Od 2002 roku członek Kadry Narodowej AP. Wielokrotny Medalista MŚ, ME i MP.

 

Marcin Prusaczyk – Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki oraz Wydział Inżynierii Produkcji. Ukończył studia MBA w USA (stypendium Fulbrighta). Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Zrzeszony w Aeroklubie Nadwiślańskim, gdzie pełni społeczną funkcję Wiceprezesa Aeroklubu Nadwiślańskiego. Przewodniczący Rady GSS Żar. Przedsiębiorca i doradca w zakresie inwestycji kapitałowych. W latach 2002-2010 związany z firmami inwestycyjnymi Cornerstone Partners i Griffin Advisors. Wcześniej konsultant ds. zarządzania w międzynarodowej firmie doradczej Accenture. Pilot szybowcowy i samolotowy

Arkadiusz Stefańczyk – Wykształcenie wyższe matematyczne. Zawodowo od ponad 25-lat pracuje w branży IT. Współzałożyciel firmy ALTAR, która od 23 lat tworzy i wdraża autorskie oprogramowanie efektywnie wspierające zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z realizacją projektów, obsługą spraw i przepływem dokumentów. Od roku 2004, jako członek Aeroklubu Kieleckiego, przez ostatnie 10 lat intensywnie związany z działalnością aeroklubową. Doświadczenie lotnicze: 400h na szybowcach, 240h na samolotach . Od roku 2008, praktycznie stały delegat Aeroklubu Kieleckiego na WZD AP. Od roku 2010, przez ostatnie cztery lata, Sekretarz Zarządu Aeroklubu Kieleckiego.

Jarosław Szołtysek – Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Inżynier transportu. Zrzeszony w Aeroklubie Śląskim w Katowicach, gdzie pełni społeczną funkcję członka Zarządu Aeroklubu Śląskiego. Od 1996r. dyrektor Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. Pilot szybowcowy, pilot samolotowy

 

Wiktor Wyszywacz – Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny. Ukończył także studium podyplomowe na Politechnice Łódzkiej oraz szkolenie dla doradców inwestycyjnych. W latach 1989 – 2010 prowadził własną działalność gospodarczą. Wcześniej był prezesem Spółdzielni Pracy Widzew, oraz pracował w zakładach przemysłowych i biurze projektowym w Łodzi. Zrzeszony od 2001r. w Aeroklubie Łódzkim, gdzie pełni społecznie funkcję członka Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Łódzkiego. W latach 2010 – 2014 był sekretarzem Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego. Pilot szybowcowy.

źródło: www.aeroklub-polski.pl