SKŁAD KN 2014

Klasa PF1
1. Bernat Marcin
2. Bury Andrzej
3. Ciszkowski Jacek
4. Drężek Marian
5. Ficek Piotr
6. Furtak Marek
7. Kaczyński Krzysztof
8. Kozarzewski Paweł
9. Krzyżanowski Grzegorz
10. Malkusz Andrzej
11. Mańkowski Kamil
12. Pioterczak Marek
13. Piórek Adam
14. Plak Emilia

Klasa PF2
1. Żygadło Ryszard
2. Lejk Patrycja
3. Tomasz Krzysztof
4. Wątroba Ireneusz
5. Nowicki Norbert
6. Roszkowski Grzegorz
7. Grzegorczyk Barbara

Klasa PL1
1. Bógdał Wojciech
2. Dembczyński Tomasz
3. Geło Piotr
4. Krakowiak Marcin
5. Książek Adam
6. Panas Wojciech
7. Paska Adam
8. Romicki Krzysztof

Klasa PL2
1. Balcerzewski Jarosław
2. Kłoss Magdalena
3. Krupa Piotr
4. Krupa Agnieszka
5. Barczyński Marek
6. Bara Violetta
7. Walkowiak Daniel
8. Walkowiak Roman