SKŁAD KN 2016

Klasa PF1
1. Bernat Marcin
2. Bury Andrzej
3. Ciszkowski Jacek
4. Ficek Piotr
5. Kozarzewski Paweł
6. Malkusz Andrzej
7. Nowicki Bartosz
8. Piórek Adam

Klasa PF2
1. Nowicki Norbert
2. Roszkowski Grzegorz

Klasa PL1
1. Bógdał Wojciech
2. Dembczyński Tomasz
3. Geło Piotr
4. Krakowiak Marcin
5. Krupa Piotr
6. Panas Wojciech
7. Romicki Krzysztof

Klasa PL2
1. Balcerzewski Jarosław
2. Bara Violetta
3. Barczyński Marek

4. Brzostowicz Dariusz

5. Kalestyński Andrzej
6. Kłoss Magdalena

7. Krotecka Ewelina
8. Krotecki Tomasz
9. Walkowiak Daniel
10. Walkowiak Roman