Pararudniki – tracki

Dla odświeżenia wspomnień i emocji towarzyszących pierwszym zawodom PLMP w Rudnikach, zamieszczamy ślady gps, które zostały odczytane z Waszych loggerów, podczas zawodów w Rudnikach. Dla ułatwienia, wszystkie pliki zostały przekonwertowane do formatu obsługiwanego przez Google Earth.

Jak z tego korzystać?

  1. Zainstaluj Google Earth (dostępne TUTAJ)
  2. Pobierz plik z trackami (dostępny TUTAJ)
  3. Otwórz pobrany plik.
  4. W drzewie po lewej stronie znajdź „Miejsca tymczasowe” i rozwiń strukturę klikając „+”
  5. Zaznaczając lub odznaczając poszczególne elementy tego drzewa, decydujemy o ilości szczegółów wyświetlonych na mapie, ale ich nadmiar powoduje „nieczytelność”. Tracki zostały podzielone na zadania. W „TASK1-nawigacja – TRASA” znajduje się również skan mapy, wg. której wykonywane było zadanie nawigacyjne. Punkty kontrolne w przypadku nawigacji, mają zaznaczone cylindry 400 i 200 metrów – zgodnie z opisem konkurencji. Uwaga – cylindry nie są widoczne po włączeniu skanu mapy. Konkurencja ekonomiczna zawiera punkty zwrotne trójkąta oraz decku.

Życzymy, miłego analizowania.